ทนน้ำเน่ามา4ปีชาวบ้านทนไม่ไหวยื่นฟ้องเขตฯ

ชาวบ้านฟ้องเขตฯละเลยปล่อยโรงเชือดไก่เทน้ำเสียลงคลองใช้น้ำไม่ได้ทุกข์มา4ปีต้องพึ่งศาลฯ รายงานข่าวแจ้งว่า บริเวณชุมชนสุขสันต์พัฒนา 26 พื้นที่เขตจอมทอง ประชาชนในพื้นที่เกิดความเดือดร้อนจากปัญหาโรงฆ่าและชำแหละไก่ในบริเวณใกล้เคียง ดำเนินกิจการสร้างผลกระทบต่อคนในชุมชน โดยมีการปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยใช้ชีวิตแบบปกติได้ น้ำในคลองที่อยู่ใกล้ชุมชนเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น

โดยนายเสถียร  หันธงชัย ประธานชุมชนสุขสันต์พัฒนา 26  เขตจอมทอง เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเหตุคลองเน่าเสียจากการปล่อยน้ำสกปรกของโรงชำแหละไก่ ซึ่งในอดีตคลองดังกล่าว เป็นคลองสำคัญที่ชาวบ้านจะใช้ในการอุปโภคต่างๆ แต่ปัจจุบันสภาพคลองมีกลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย มีคราบไขมันลอยเหนือน้ำ ทำให้ปลา สัตว์น้ำในคลองตายจำนวนมาก จนส่งผลให้เกิดกลิ่นรบกวนถึงการอยู่อาศัยของคนในพื้นที่มายาวนานกว่า  4 ปี  ทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนจำนวนมาก

นายเสถียรกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาชาวชุมชนสุขสันต์พัฒนา26 ได้ทำการร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานเขตจอมทอง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ให้เข้ามาช่วยเหลือ ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยสำนักงานเขตฯได้เข้ามาทำการขุดลอกคลอง แต่เมื่อดำเนินการแล้ว ก็ยังมีการปล่อยทิ้งน้ำเสียจากโรงงานเกิดขึ้นอีก ดังนั้น ขณะนี้ ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันดำเนินการฟ้องร้องศาลปกครองต่อสำนักงานเขตจอมทอง ที่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งชาวบ้านก็คาดหวังว่า จะมีหน่วยงานของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชาวบ้านได้อย่างแท้จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

|